Årets Julemarked aflyst

Årets Julemarked aflyst

Det var ellers planen at Aarø Servietfolderlaug af 2013 skulle stå for årets julemarked på Aarø lørdag den 7. november, men p.g.a. Corona er det besluttet at aflyse i år. Men arbejdsgruppen som har påtaget sig opgaven arbejder meget stærkt på at julemarkedet kan...
Skt. Hans bål på stranden.

Skt. Hans bål på stranden.

Igen i år inviterer Aarø Beboerforening til Skt. Hans bål på Aarø Sydstrand (ved grenpladsen). Bålet tændes i år allerede klokken 20.00, og fra kl. 19.00 er der mulighed for køb af grillpølser til kr. 30,- samt øl og vand til kr. 20,- Som båltaler kommer vores...
Kåring som årets Ø

Kåring som årets Ø

ÅRET Ø! Aarø er jo foreløbig nomineret som én af de tre øer som kan komme i betragtning til at blive kåret som årets ø sammen med Endelave og Strynø. Kåringen blev i første omgang udsat på grund af Corona, men er nu fastlagt sådan at bedømmelseskomiteen kommer til...
Borgerbudgettering 2020

Borgerbudgettering 2020

BORGERBUDGETTERING 2020 I CORONATID Årets procedure for at finde projekter som kan støttes af borger budgetteringen er i år ændret. Der er igen afsat kr. 50.000 til projekter på Aarø. Alle på Aarø kan selv finde frem til ideer og selv lave en projektbeskrivelse, samt...
Visens skib 2020 aflyst

Visens skib 2020 aflyst

Desværre er Visens Skib som skulle være anløbet Aarø Havn her til sommer nu også aflyst. Årsagen er at arrangementet ikke vil kunne gennemføres med de nuværende Corona regler, men kaptajnen Niels Skouby har lovet at de kommer næste år.