Billedarkiv

30. oktober 2021

Borgermøde i Aarøhus

Vi havde borgermøde den 30. oktober 2021, hvor vi havde en række spændende indlæg, som du kan finde et andet sted på hjemmesiden.

11. november 2021

Valgmøde i Aarøhus 11. nov. 2021

Aarø Beboerforening havde inviteret til valgmøde i Aarøhus hvor der blev serveret valgflæsk fra Aarøs Perle som var gratis for de inviterede kandidater til byrådet i Haderslev. Der var 10 partier som havde sagt ja til at komme, og de havde desuden andre partikandidater med i salen.

Vi havde et meget positivt og godt besøgt valgmøde, hvor vi fik snakket Landdistriktsudvalg, havneudvidelse, udviklingsplan, bosætning, klima, grenplads og så mange andre ting.

22. december 2021

Året der gik på Aarø – 2021

Her vises en række billeder fra hændelser og begivenheder gennem året 2021 på Aarø.

Der er ingen billeder på siden der er beskyttet af ophavsrettigheder, så de kan frit bruges af alle.

21. marts 2022

Borgermøde den 26. februar 2022

Denne lørdag eftermiddag var de mange der havde interesse for at komme med i de arbejdsgrupper der skal nedsættes for at arbejde med oplæg til den nye visionsplan.

Der var indlæg om status for havneprojektet ved Mads Bay Møller fra LABLAND og oplæg til dagen af Majken Hviid, også fra LABLAND. Poul Sørensen fra Aarø Sydstrand fik mulighed for at fremlægge sine tanker til forskellige tiltag på Aarø.

Læs mere om arrangementet andet sted på hjemmesiden.

01. oktober 2022

Arbejdsgruppemøder april og maj 2022

Der blev afholdt samling af de nedsatte arbejdsgrupper lørdag den 2. april 2022, hvor vi var rundt på øen sammen i grupperne og mødtes efterfølgende i forsamlingshuset.

Og så samledes vi til en samlet opfølgning i Aarøhus tirsdag den 3. maj 2022 under ledelse af Majken Hviid fra LABLAND.

01. oktober 2022

Borgermøde tirsdag 14. september 2022

Vi havde et borgermøde tirsdag den 14. september hvor vi fik forelagt både skitseforslaget til en havneudvidelse samt oplægget til den færdige visionsplan frem til 2032, som efter mødet færdiggøres af LABLAND så den kan blive trykt og omdelt på øen som vores plan.

22. december 2022

Året der gik på Aarø – 2022

Her vises en række billeder fra hændelser og begivenheder gennem året 2021 på Aarø.

Der er ingen billeder på siden der er beskyttet af ophavsrettigheder, så de kan frit bruges af alle.