velkommen til Aarø

Alt på én ø!

Aarø – en aktiv ø i pagt med naturen

Aarø er beliggende i Lillebælt, ved udmundingen af Haderslev Fjord. Aarø er placeret i et område, som er betegnet ved at være et særligt værdifuldt kystområde.

Øen er beliggende ca. 1,5 km fra fastlandet. Sejltiden til Aarø er ca. 7-8 minutter og der sejles ca. hver time. Det giver øen en stærk placering som et yndet turist- og feriemål.

De mangeartede aktiviteter på Aarø bindes sammen af en aktiv beboerforening  sammen med en række aktive foreninger, der står bag aktiviteter og initiativer, der sammen med øens mangfoldighed af fødevareproducenter gør øen til et godt sted at bo og være. En ø der har alt!

Beboerforeningen har udarbejdet en informationsfolder til nye tilflyttere se den her.

Lidt om Aarø

Aarø: 5,7 km2 stor ø i Lillebælt 16 km øst for Haderslev; 150 indb. (2019).

Den meget lave ø (0-8 m.o.h.) består af smalle, nord-syd-gående morænerygge med mellemliggende, marintprægede sumpområder. Siden 1960 har øen været sikret med et havdige langs nord- og østkysten.

Langs sydvestkysten findes en strandeng og lagunezone. Fra klintekysten mod syd er der udviklet et stadig voksende strandvoldssystem, Aarø Kalv, der rækker 2,5 km mod nordøst mod Småholme på Aarø Flak. 

Lidt mere om Aarø

Bebyggelsen er koncentreret i den ældre fisker- og landsby, Aarø, i vest; Brummers Gård med stuehus fra 1866 blev fredet i 1989. Desuden findes en husmandskoloni på den sydlige del af øen, hvor der også er en lille sommerhuskoloni.
Aarø indgår i et EF-fuglebeskyttelsesområde, et EF-habitatområde samt et Ramsarområde. Aarø Kalv med omgivelser er et vildtreservat med adgangsforbud april-juli. Den korte færgefart til Årøsund i Sønderjylland muliggør daglig pendling.