Aarø beboerforening

Vi samler øen!

Aarø Beboerforening

Aarø Beboerforening er stiftet i 1974 og står for de overordnede aktiviteter på Aarø, og er det organ som har kontakten til Haderslev Kommune.

Formålet er således at samle øens beboere og en varetagelse af Aarøs tarv og trivsel.

På generalforsamlingen i 2005 blev det vedtaget at optage Idrætsforeningen som et fast udvalg under Beboerforeningen, ligesom der blev nedsat et Legepladsudvalg, som står for naturlegepladsen på Aarø. I 2023 er der nedsat et Lokalhistorisk udvalg og et nyt Havneudvalg sammen med Haderslev Kommune.

Beboerforeningen administrerer også grenpladsen, som er forbeholdt medlemmer af foreningen. Alle på øen over 16 år kan blive medlem – også ejere af sommerhusene.

Kontingent til beboerforening:
Kontingentet for 2023 er kr. 150,- pr. person – kr. 300,- pr. husstand.

Kontingentet kan med fordel betales på foreningens konto i Sydbank 7915 – 1078874 eller MobilePay 758878 (husk at angive navn).

Vedtægter for beboerforening:

Den seneste udgave er her: Vedtægter 2023

Beskyttelse af foreningens logo:
Bestyrelsen har vedtaget, at foreningens logo alene må anvendes af andre end selve Aarø Beboerforening til formål hvor Beboerforeningen er en del af arrangementet og som i øvrigt tjener øens fælles interesser, men derimod ikke til private formål. Under alle forhold skal man indhente tilladelse til anvendelsen hos Aarø Beboerforening.

Privatpolitikken for dataoplysninger:

Hent som PDF her

Om bestyrelsen

Formand: Connie Hansen tlf. 21 48 69 33 – mail hansen.bentogconnie@gmail.com

Næstformand og sekretær: Signe Kongstad, tlf. 24 49 55 52 – mail signekongstad@live.dk

Kasserer: Bjarne Jepsen – tlf. 40 17 41 93 – mail bjajep@mail.dk

Webmaster: Pia Hansen – tlf 28 89 34 84 – mail phaaroe42@mail.tele.dk

Medlem i bestyrelsen: Allan Jensen – tlf  22 81 35 30 – mail sof@poaac.dk

Suppleanter: Olaf Søgaard (1. suppleant) og Ole Dam (2. suppleant)

 

Beboerforeningens faste udvalg:

Legepladsudvalget:

Connie Hansen (formand og udpeget af Beboerforeningen)

Grethe Svane og Sanne Rasmussen

Bosætningsudvalget:

Pia Hansen (formand og udpeget af Beboerforeningen)

Ragnhild Kienle og Yvonne Callesen

Lokalhistorisk udvalg:

Allan Jensen (formand og udpeget af Beboerforeningen)

Inger Paag Stuckert, Tina Duus og Rita Fohlmann Sørensen

Havneudvalget:

Allan Jensen (formand og udpeget af Beboerforeningen)

Paul Mogensen og Flemming Lund samt desuden to udpeget af Haderslev Kommune.

 

Her kommer de offentlige referater fra bestyrelsen i Aarø Beboerforening:

Referat nr. 219 – september 2023

Referat nr. 220 – oktober 2023

Referat nr. 221 – november 2023

Referat nr. 222 – december 2023

Referat nr. 223 – januar 2024

Referat fra ekstra best.møde – januar 2024

Referat nr. 224 – januar 2024

Referat fra generalforsamlingen 2024

Referat nr. 225 – februar 2024

Referat nr. 226 – marts 2024

Referat nr. 227 – april 2024

Referat nr. 228 – maj 2024

Referat nr. 229 – juni 2024

 

 Referater fra tidligere år:

 

Referat nr. 196 – september2021

Referat nr. 197 – oktober 2021

Referat nr. 198 – november 2021

Referat nr. 199 – december 2021

Referat nr. 200 – januar 2022

Referat nr. 201 – februar 2022

Referat fra generalforsamlingen 2022

Referat nr. 202 – februar 2022

Referat nr, 203 – marts 2022

Referat nr. 204 – april 2022

Referat nr. 205 – maj 2022

Referat nr. 206 – juni 2022

Referat nr. 207 – august 2022

Referat nr. 208 . september 2022

Referat nr.209 – oktober 2022

Referat nr. 210 – november 2022

Referat nr, 211 – december 2022

Referat nr. 212 – januar 2023

Referat fra generalforsamlingen 2023

Referat nr. 213 – februar 2023

Referat nr. 214 – marts 2023

Referat nr. 215 – april 2023

Referat nr. 216 – maj 2023

Referat nr. 218 – august 2023