Aarø beboerforening

Vi samler øen!

Aarø Beboerforening

Aarø Beboerforening er stiftet i 1974 og står for de overordnede aktiviteter på Aarø, og er det organ som har kontakten til Haderslev Kommune.

Formålet er således at samle øens beboere og en varetagelse af Aarøs tarv og trivsel.

På generalforsamlingen i 2005 blev det vedtaget at optage Idrætsforeningen som et fast udvalg under Beboerforeningen, ligesom der blev nedsat et Legepladsudvalg, som står for naturlegepladsen på Aarø.

Beboerforeningen administrerer også grenpladsen, som er forbeholdt medlemmer af foreningen. Alle på øen over 16 år kan blive medlem – også ejere af sommerhusene.

Kontingent til beboerforening:
Kontingentet for 2021 er kr. 125,- pr. person – kr. 250,- pr. husstand.

Kontingentet kan med fordel betales på foreningens konto i Sydbank 7915 – 1078874 eller MobilePay 758878 (husk at angive navn).

Vedtægter for beboerforening:

Den seneste udgave er her: Vedtægter 2021

Beskyttelse af foreningens logo:
Bestyrelsen har vedtaget, at foreningens logo alene må anvendes af andre end selve Aarø Beboerforening til formål hvor Beboerforeningen er en del af arrangementet og som i øvrigt tjener øens fælles interesser, men derimod ikke til private formål. Under alle forhold skal man indhente tilladelse til anvendelsen hos Aarø Beboerforening.

Privatpolitikken for dataoplysninger:

Hent som PDF her

Om bestyrelsen

Formand: Connie Hansen tlf. 2148 6933 – email hansen.bentogconnie@gmail.com

Næstformand: Bjarne Jepsen Tlf. 4017 4193 – email bjajep@mail.dk

Sekretær og webmaster: Svend Aage Hansen telefon 7458 4776 – mail sah@aaro-vin.dk

Kasserer: Allan Jensen telefon 2281 3530 – mail sof@poaac.dk

Medlem i bestyrelsen: Birgit Nielsen som står for udlejning af telt, borde og bænke – telefon 7458 4996 – mail aaroe_galloway@hotmail.com

Suppleanter: Olaf Søgaard (1. suppleant) og Ole Dam (2. suppleant)

 

Legepladsudvalget & Bosætningsudvalget

Legepladsudvalget består af:
Connie Hansen (formand og udpeget af Beboerforeningen)

Lykke Dam

Evy Meine

Bosætningsudvalget består af:
Birgit Nielsen (formand og udpeget af Beboerforeningen)

Connie Hansen, Ragnhild Kilney og Yvonne Callesen

 

Her kommer de offentlige referater fra bestyrelsen i Aarø Beboerforening:

Referat nr. 195 – august 2021

Referat nr. 196 – september 2021

Referat nr. 197 – oktober 2021

Referat mr. 198 – november 2021