Fuglereservatet

Fuglereservatet på Aarø Kalv

Aarø Kalv er et ca. 30 ha stort reservat bestående af en krumodder under stadig forandring.

Området har både et spændende plante- og dyreliv, hvor floraen er vekslende mellem klitvegetation og strandenge med lav hindebæger, stilket kilebæger og strandsalat. Af ynglende vadefugle findes vibe, strandskade, rødben, klyde og stor præstekrave. Desuden ande- og mågefugle.

Skov- og Naturstyrelsen har ansvaret for fuglereservatet, som er lukket for adgang i perioden 1. marts til 15. juli. Udenfor denne periode, er det en meget spændende tur at gå.