Ny VISIONsplan

Ny visionsplan for Aarø

Aarø Beboerforening har igangsat et nyt projekt til afløsning af den visionsplan, som vi sammen lavede på øen i 2006. Projektet er finansieret af tilskud fra forskellige puljer og blev kickstartet med et borgermøde lørdag den 30. oktober 2021 i Aarøhus. Planen er, at vi til sommeren 2022 har en ny visionssplan, som arbejdsgrupperne hen over vinteren arbejder med under kyndig vejledning af arkitektfirmaet LABLAND og vores landdistriktskoordinator.

Parallelt med dette projekt gennemføres et projekt vedr. et skitseprojekt for en havneudvidelse finansieret af Haderslev Kommune og med hjælp af A1 Consult og LABLAND.

Inden sommerferien har vi så forhåbentlig en ny visionssplan som kan føre os frem til 2032!

Mottoet er fortsat: Aarø en aktiv ø i pagt med naturen!

Her kan du læse Årø Rapport fra 1978 (skannet)

Vision og udviklingsplan fra september 2007

 

Kopi af alle indlæg der var på borgemødet den 30. oktober 2021 og vigtige referater:

Projektbeskrivelsen for udviklingsplanen. Læs den her

Programmet for borgermødet den 30. oktober: Læs her

Indlæg af professor Egon Noe, SDU: Udvikling for hvad og hvem?

Indlæg ved landdistriktskoordinator Bitten Jensen: Fokusplan

Indlæg ved formanden for landdistriktsudvalget Referat

Indlæg ved Majken Hviid, LABLAND: Oplæg til udviklingsplan

Indlæg ved Mads Bay Møller, LABLAND: Oplæg til en havneudvidelse

Billeder fra dagen finder du her

 

Indlæg og referat fra det første møde vedr. arbejdsgrupper 26. februar 2022:

Informationsbrev for mødet den 26. februar: Læs her

Indlæg ved Majken Hviid, LABLAND: Oplæg til udviklingsplan

Indlæg fra Poul Sørensen: Hop on Hop off.

Spørgeskemaundersøgelse: Alle svar

Referat fra mødet 26.02.22 her

Billeder fra dagen finder du her

 

 

Mødet tirsdag den 14. september 2022:

Siden mødet i februar er der i april og maj afhold møder i og for arbejdsgrupperne.

På mødet den 14. september mødte LABLAND op for både at orientere os om skitseprojektet for en havneudvidelse og vi fik forelagt arbejdsgruppernes arbejde og oplægget til en færdig visionsplan, som nu skal føres videre i et projekt med Dansk Kyst & Natur-Turisme.

På mødet var der indlæg af Emma Friis, LABLAND vedr. skitsen til havneprojektet, samt indlæg ved Majken Hviid, LABLAND som forelagde skitsen til den færdige visionsplan frem til 2032.

Den færdige visionsplan kan du læse her: Visionsplan færdig

Havnerapporten kan du læse her: Skitseprojekt

Billeder fra dagen finder du her

 

 

Mødet mandag den 27. maj 2024:

Det møde som blev aflyst i oktober 2023 på grund af stormfloden blev så holdt mandag den 27. maj 2024 med deltagelse af formanden for Vækst og Udvikling Børge Koch samt en række medarbejdere fra Haderslev Kommune.

Her fik vi en gennemgang af status for den strategisk fysiske udviklingsplan som blev gennemført sammen med Dansk Kyst og Naturturisme, ligesom der blev præsenteret en opdateret model for de nye servicebygninger på havnen.

Præsentationen fra aftenens gennemgang kan du se her

 

AARØ VISIONSPLAN

Aarø visionsplan er udarbejdet af LABLAND i et samarbejde med Aarø Beboerforening og lokale borgere fra Aarø samt Haderslev Kommune, og gennemført i perioden januar 2022 til oktober 2022.

Projektet er støttet af:

LAG Småøerne

Landdistriktspulje under Bolig & Planstyrelsen

Den lokale Landdistriktspulje for Haderslev Kommune

Midler fra borgerbudgetteringen 2022