Ny udviklingsplan

Ny udviklingsplan for Aarø

Aarø Beboerforening har igangsat et nyt projekt til afløsning af den visionsplan, som vi sammen lavede på øen i 2006. Projektet er finansieret af tilskud fra forskellige puljer og blev kickstartet med et borgermøde lørdag den 30. oktober 2021 i Aarøhus. Planen er, at vi til sommeren 2022 har en ny udviklingsplan, som arbejdsgrupperne hen over vinteren arbejder med under kyndig vejledning af arkitektfirmaet LABLAND og vores landdistriktskoordinator.

Parallelt med dette projekt gennemføres et projekt vedr. et skitseprojekt for en havneudvidelse finansieret af Haderslev Kommune og med hjælp af A1 Consult og LABLAND.

Inden sommerferien har vi så forhåbentlig en ny udviklingsplan som kan føre os frem til 2032!

Mottoet er fortsat: Aarø en aktiv ø i pagt med naturen!

Her kommer en kopi af alle den indlæg der var på borgemødet den 30. oktober 2021 og vigtige referater fra processen:

Projektbeskrivelsen for udviklingsplanen. Læs den her

Programmet for borgermødet den 30. oktober: Læs her

Indlæg af professor Egon Noe, SDU: Udvikling for hvad og hvem?

Indlæg ved landdistriktskoordinator Bitten Jensen: Fokusplan

Indlæg ved formanden for landdistriktsudvalget Referat

Indlæg ved Majken Hviid, LABLAND: Oplæg til udviklingsplan

Indlæg ved Mads Bay Møller, LABLAND: Oplæg til en havneudvidelse

Billeder kommer her