Kontakt

Henvendelse til Aarø Beboerforening

Sekretær og webmaster: Svend Aage Hansen telefon 7458 4776 – mail sah@aaro-vin.dk

Denne hjemmeside er udviklet og etableret med støtte fra LAG Småøerne. Målet er at tiltrække nye beboere, markedsføre øen overfor turister og servicere øens beboere med relevante informationer. Midlerne stammer fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL):

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm