Æ højvej

Æ højvej

Gå forbi øens kirke og videre med vejen ud forbi en lille skov og du fortsætter ud på “æ højvej”, som er det første dige på øen. Det blev lavet i 1868 og beskyttede kun gårdmændenes marker og ikke husmændenes jorder som lå uden for. Dette skabte splid mellem de to grupper. For enden af “Æ højvej” kommer man ud til det yderste dige som er bygget af russiske krigsfanger, under 1. Verdenskrig, i tiden fra forår 1915 til efteråret 1916 deraf navnet russerdiget. De russiske krigsfanger har også bygget diget, på højre side af vejen når man går fra havnen op mod byen. Til at begynde med var der 80 mand beskæftiget med byggeriet, senere kun 30 mand.

Udgifterne til digebyggeriet beløb sig til 50.000,- DM.

Under 1. Verdenskrig tilhørte Aarø Nordschleswig. Tyskland havde taget russiske soldater til fange og internerede dem i en lade, på Bollmoseende. De blev, under bevogtning af tyske soldater, sat til at etablere disse diger på øen. 27 af disse russiske fanger forsøgte at flygte, men det lykkedes kun 10-12 fanger at komme væk. De flygtede til Danmark i stjålne både og på hjemmelavede tømmerflåder.