Aarø Beboerforening inviterer alle fastboende, sommerhusejere samt alle med interesse for Aarø til et heldagsborgermøde, hvor formålet er at få startet processen med at få lavet en ny udviklingsplan for Aarø frem til 2032.

PROGRAM:

Kl. 9.00               Morgenkaffe med et rundstykke m.v. leveret af Aarø Camping

Kl. 9.30               Indledning til dagen ved formanden Connie Hansen

Kl. 9.35               ”Udvikling for hvad og hvem?” Indlæg ved professor Egon Noe, SDU

Kl. 10.45            ”Hvorfor lave en fokusplan?” Ved landdistriktskoordinator Bitten Jensen

Kl. 11.15            Den nye kommuneplan -muligheder m.v.  ved Planafdelingen Haderslev Kommune

Kl. 12.00            Frokost leveret af Brummers Gaard

Kl. 13.00            Oplæg til en havneudvidelse ved A1 Consult og LABLAND

Præsentation af analyser/scenarier med efterfølgende workshop og opsamling

Kl. 15.00            Eftermiddagskaffe leveret af Aarø Camping

Kl. 15.30            Oplæg til udviklingsplanen Aarø 2035 ved LABLAND

Inspirationsoplæg, workshop i arbejdsgrupper og opsamling i plenum

Kl. 18.30            Aftensmad serveret af Aarøs Perle

Kl. 20.00            Slut på en forhåbentlig god dag!

Vi håber rigtig mange vil dukke op for at være med til at forme øens fremtid.

Af hensyn til planlægningen – ikke mindst af den gratis bespisning skal vi bede om tilmelding til Connie Hansen enten på telefon 2148 6933 eller mail hansen.bentogconnie@gmail.com  SENEST den 15. oktober!

Bestyrelsen for Aarø Beboerforening