Aarø Beboerforening inviterer alle fastboende, sommerhusejere samt alle med interesse for Aarø til et heldagsborgermøde, hvor formålet er at få startet processen med at få lavet en ny udviklingsplan for Aarø frem til 2032.

PROGRAM FOR BORGERMØDE DEN 30. OKTOBER 2021 I AARØHUS.

Kl. 9.00          Morgenkaffe med et rundstykke m.v. leveret af Aarø Camping

Kl. 9.30          Indledning til dagen ved formanden Connie Hansen og Alex Bødiker

Kl. 9.40          ”Udvikling for hvad og hvem?” Spørgsmål til overvejelse

Indlæg ved professor Egon Bjørnshave Noe, SDU

Kl. 10.45        ”Hvorfor lave en fokusplan?” ved landdistriktskoordinator Bitten Jensen

Kl. 11.15        Den nye kommuneplan -muligheder m.v.

Kl. 12.00        Frokost leveret af Brummers Gaard

Kl. 13.00        Oplæg til udviklingsplanen Aarø 2032 ved Majken Hviid, LABLAND

Inspirationsoplæg og oplæg til emner for indsatsområder

Kl. 15.30        Eftermiddagskaffe leveret af Aarø Camping

Kl. 16.00        Oplæg til en havneudvidelse ved Mads Bay Møller, LABLAND

Præsentation af ideoplæg til en havneudvidelse.

Kl. 17.00        De næste skridt i processen for udviklingsplanen – afrunding.

Kl. 18.00        Aftensmad serveret af Aarøs Perle

Kl. 20.00        Slut på en forhåbentlig god dag!

Vi håber rigtig mange vil dukke op for at være med til at forme øens fremtid.

Af hensyn til planlægningen – ikke mindst af den gratis bespisning skal vi bede om tilmelding til Connie Hansen enten på telefon 2148 6933 eller mail hansen.bentogconnie@gmail.com  SENEST den 15. oktober!

Bestyrelsen for Aarø Beboerforening