Grundlovsdag på Aarø 2023

Grundlovsdag på Aarø 2023

Grundlovsdag den 5. juni på Aarø i 2023 Traditionen tro er der igen i år grundlovsfest på Aarø. Denne gang for attende gang! Igen i år er der gratis persontransport med færgen til at fra Aarø hele dagen, idet vi samtidig holder ”Åben-Ø-dag” hvor der rundt på øen er...
Generalforsamling i Aarø Beboerforening

Generalforsamling i Aarø Beboerforening

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarø Beboerforening tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.00 med dagsorden iflg. vedtægterne. Bemærk at der indkaldes til en generalforsamling hvor der er forslag til vedtægtsændringer idet der er forslag om at lave to nye...

Informationsmøde i Aarøhus

Informationsmøde i Aarøhus. Mød op i forsamlingshuset onsdag den 14. september kl. 19.00 for at blive orienteret om status for vores visionsplan og havneprojektet samt resultatet af arbejdsgruppernes arbejde. Fra vores rådgivende firma LABLAND kommer Søren, Emma og...
Skt. Hans aften på Aarø

Skt. Hans aften på Aarø

Igen i år inviterer Aarø Beboerforening til Skt. Hans bål på Aarø Sydstrand (ved grenpladsen). Bålet tændes i år allerede klokken 20.00, og fra kl. 19.00 er der mulighed for køb af grillpølser til kr. 30,- samt øl og vand til kr. 20,- Som båltaler er i år vores...
Grundlovsdag på Aarø 2023

Grundlovsdag på Aarø 2022

Grundlovsdag den 5. juni på Aarø i 2022 Traditionen tro er der igen i år grundlovsfest på Aarø. Denne gang for syttende gang! Igen i år er der gratis persontransport med færgen til at fra Aarø hele dagen, idet vi samtidig holder ”Åben-Ø-dag” hvor der rundt på øen er...