Informationsmøde i Aarøhus.

Mød op i forsamlingshuset onsdag den 14. september kl. 19.00 for at blive orienteret om status for vores visionsplan og havneprojektet samt resultatet af arbejdsgruppernes arbejde.

Fra vores rådgivende firma LABLAND kommer Søren, Emma og Majken for at give en en opdateret status inden vi går ind i afslutningen af disse projekter!

ALLE ER VELKOMMEN uanset om man har deltaget i en arbejdsgruppe eller ej!