digelauget på Aarø

Aarø Digelaug

De lodsejere som har jord ud mod vandet, hvor der er etableret diger er alle med i digelauget, og det er digelaugets opgave at søge for den løbende vedligeholdelse af digerne rundt om Aarø, samt afvanding af de områder der ligger under havets overflade.

Læs mere om digernes historie i afsnittet om Aarøs historie.

Formand: Bjarne Jepsen – telefon 7458 4193 – email: bjajep@mail.dk

Der er udarbejdet nye vedtægter i 2020 som er tinglyst:

Hent forslag til vedtægter som PDF her

De nye vedtægter blev forelagt og godkendt på generalforsamlingen i Aarøhus torsdag den 23. maj 2019.

Her kan du læse referatet fra den afholdte generalforsamling den 27. maj 2021: Referat generalforsamling 2021.