digelauget på Aarø

Aarø Digelaug

De lodsejere som har jord ud mod vandet, hvor der er etableret diger er alle med i digelauget, og det er digelaugets opgave at søge for den løbende vedligeholdelse af digerne rundt om Aarø, samt afvanding af de områder der ligger under havets overflade.

 

Læs mere om digernes historie i afsnittet om Aarøs historie.

Formand: Bjarne Jepsen – telefon 7458 4193 – email: bjajep@mail.dk

Der er udarbejdet nye vedtægter i 2020 som er tinglyst:

Hent forslag til vedtægter som PDF her

De nye vedtægter blev forelagt og godkendt på generalforsamlingen i Aarøhus torsdag den 23. maj 2019.

Her kan du læse referatet fra den afholdte generalforsamling den 27. maj 2021: Referat generalforsamling 2021.

Oplysninger om stormfloden 2023 og digebeskyttelsen:

Du kan her læse referatet fra digesynet og det notat bestyrelsen for Aarø Landvindingslag har fået Hans Thiil Nielsen til at udarbejde herunder.

Læs det fulde referat dateret 21. november 2023 her.

Og du kan læse det fulde notat udarbejdet af Hans Thiil Nielsen her.