Vandværk

Aarøs private vandværk

Aarø har sit eget private vandværk, som er et andelsselskab.

Udskiftning af vandmålere!

Da vi står overfor at skulle skifte en del vandure, har vi i bestyrelsen besluttet at gå over til målere, som kan aflæses elektronisk, og vil i første omgang udskifte de vandure, som er besværlige at aflæse p.g.a. dug under glasskiven.

Lad os vide, hvis du har problemer med aflæsningen, så vi kan lave en plan for udskiftning af de første målere allerede i år.

Giv en melding til vores kasserer Svend Aage Hansen og meget gerne på mail sah@aaro-vin.dk eller telefon 4010 9495 helst på SMS snarest muligt.

Vi har holdt møde med en leverandør af elektroniske vandmålere, og det viser sig, at udskiftningen af vandmålerne til elektroniske målere giver på sigt en hel række fordele ved f.eks. at afdække lækager meget hurtigt. Vi har leverandørens garanti for, at de nye vandure kan tåle at stå under vand, så selvom der måtte komme vand i målerbrønden, er det ikke et problem for målerne.

Desuden får man som forbruger en mulighed for at anskaffe sig et display, som man sætter op inde i huset, så det bliver muligt at aflæse her. Læs mere om dette display i vedlagte fil. Den udgift vil man selv skulle dække. Vi køber dem hjem fra leverandøren og kan levere et display for kr. 1.000,- inkl. moms. Vi hjælper med klargøringen af displayet.

De nye vandure giver på sigt også mulighed for at vi fra vandværket kan aflæse målerne og indberette til Provas, og samtidig få besked hvis der opstår ledningsbrug eller lignende.

Display vandur (PDF)

 

Oplysning om opsætning af kulfiltre

For at fjerne de giftrester der er i vores grundvand besluttede vi at få opsat kulfiltre. Der er så sket hen over sommeren 2019, og vi kan nu oplyse, at det vand vi sender ud til vore brugere nu er fri for kendte pesticider.

Tidligere er der udsendt følgende:

Bestyrelsen for vandværket

Formand er Flemming Lund, Aarø 128 – telefon 74 58 43 83 – mobil 20 14 43 83

Kasserer Svend Aage Hansen Aarø 250 – telefon 74 58 47 76 – mobil 40 10 94 95

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Leif Hansen, Jens Paag og Torben Jepsen (sekretær)

Takster for 2020

Fast tilslutningsafgift (pr. hovedmåler) kr. 700,00

Forbrugsafgiften pr. m3 leveret vand: kr. 6,50

Hertil kommer moms og statsafgifter.

Vandafgiften opkræves af Provas.

Beredskabsplan

Som offentlig vandværk skal Aarø Vandværk have en beredskabsplan HVIS der skulle ske et eller andet kritisk i forhold til vandforsyningen. Den ajourførte beredskabsplan med diverse bilag kan læses herunder.

Forbrugerinformation

Vandværket er pligtig til løbende at informere forbrugerne om vandkvalitet m.m.

Vi kan oplyse at vandet fra Aarø Vandværk er fuldstændig fri for kendte pesticider og alle målinger her i maj måned 2020 viser at de stoffer man skal måle for alle ligger under den målbare grænse.