Vandværk

Aarø Vandværk AMBA

Aarø har sit eget private vandværk, som er et andelsselskab med begrænset ansvar (AMBA).

Aflæsning af vandmålere!

Oplysning til alle andelshavere ved årsafslutningen 2021:

Da vi desværre ikke har nået at igangsætte systemet til elektronisk aflæsning af vandmålerne her i 2021, så skal alle andelshavere også i år vedr. forbruget i 2021 selv indberette forbruget til Provas.

En del brugere har benyttet sig af muligheden for at anskaffe sig et display, som man sætter op inde i huset, så det bliver muligt at aflæse her. Læs mere om dette display i vedlagte fil. Ønsker du den mulighed så kontakt kasserer Svend Aage Hansen

Display vandur (PDF)

 

Oplysning om opsætning af kulfiltre

For at fjerne de giftrester der er i vores grundvand besluttede vi at få opsat kulfiltre. Der er så sket hen over sommeren 2019, og vi kan nu oplyse, at det vand vi sender ud til vore brugere nu er fri for kendte pesticider.

Tidligere er der udsendt følgende:

Bestyrelsen for vandværket

Formand er Flemming Lund, Aarø 128 – telefon 74 58 43 83 – mobil 20 14 43 83

Kasserer Svend Aage Hansen Aarø 250 – telefon 74 58 47 76 – mobil 40 10 94 95

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Leif Hansen, Jens Paag og Finn Moody Jensen (sekretær)

Takster for 2021

Fast tilslutningsafgift (pr. hovedmåler) kr. 1.050,00

Forbrugsafgiften pr. m3 leveret vand: kr. 7,00

Hertil kommer moms og statsafgifter.

Vandafgiften opkræves af Provas.

Beredskabsplan

Som offentlig vandværk skal Aarø Vandværk AMBA have en beredskabsplan HVIS der skulle ske et eller andet kritisk i forhold til vandforsyningen. Den ajourførte beredskabsplan med diverse bilag kan læses herunder.

Forbrugerinformation

 Vandværket er pligtig til løbende at informere forbrugerne om vandkvalitet m.m. Vi kan oplyse at det vandtryk vi sender vandet ud med i ledningsnettet er på 3,5 bar.

Vi kan oplyse at vandet fra Aarø Vandværk AMBA er fuldstændig fri for kendte pesticider og alle målinger her i maj måned 2020 viser at de stoffer man skal måle for alle ligger under den målbare grænse.