Aarø Jagtlaug

Aarø Jagtlaug

Aarø Jagtlaug blev etableret i 1997 og har gennem årene samlet mange jægere, både fra øen og udefra, til den årlige fasan- og ræve-jagt.

 Aarø jagtlaug gennemfører en årlig fasanjagt for foreningsmedlemmer i november med efterfølgende spisning, hyggeligt samvær og med de røverhistorier der hører til.

I isvinteren 1996 kom der et rævepar over isen til Aarø. Sidenhen er der i 2017-18 også kommet mårhunde svømmende.

Der er skudt over 120 ræve og over 113 mårhunde på øen.

Aarø er et godt spisekammer for rovdyr med øens mange skove, søer og ikke mindst det store fuglereservat på Aarø Kalv. Derfor gøres der en stor indsats for at regulere rovdyrene på øen.

I den forbindelse har Jagtlauget bestyrelse, sammen med en gruppe a øens jægere, investeret megen tid og ressourcer på målrettet, at få holdt mårhunden nede på et absolut minimum. Hvilket er lykkedes meget flot.

Der afholdes også en stor rævejagt i januar med omkring 100 jægere som afslutter jagten med de traditionelle gule ærter, socialt samvær. Her er der offentlig adgang, hvor jægere udefra kan tilmelde sig jagten og spisning i forsamlingshuset. Der går der nok nogle af de samme røverhistorier rundt men når de er gode, kan de jo sagtens høres igen.

Når der åbnes for tilmelding til ræve jagten, vil det være efter ”først til mølle” princippet. Mulighed for tilmelding annonceres i god tid via FB og lokalavisen.

Kontakt gerne Formanden eller Næstformanden hvis du har brug for information omkring Jagtlauget på Aarø og helst via e-mail.

                           Formand:                               Allan O. Jensen,                                  E: sof@poaac.dk , M: 22 81 35 30

                           Næstformand:                      Allan S. Rasmussen,                           E: Vamdrup2010@hotmail.com , M: 30 78 15 13

                           Kasserer:                               Claus Outzen,                                       E: clausoutzen0503@gmail.com , M: 21 15 47 68

                           BM:                                         Paul Mogensen,                                  E: hv133@outlook.dk , M: 26 15 71 33

                           BM:                                         Bjarke Nielsen,                                   E: bjarke.nielsen84@gmail.com , M: 40 34 31 99