Brandværn og beredskab

Brandværn og beredskabet på Aarø

At være en ø kræver sit helt eget beredskab, for her kan det betyde meget at man lokalt kan klare tingene inden de udvikler sig til en katastrofe. Det gælder både ved brand eller f.eks. nogen skulle få et hjertetilfælde på øen.

Aarø har derfor sit eget brandværn, som en hel række af øens aktive mandlige beboere er med i, og med Jørn Pedersen som øens brandkaptajn.

Brandvæsenet har sin egen brandbil og “brandstation”.

Akut beredskab – “hjertestarter”

Som noget nyt på Aarø har brandvæsenet ved hjælp af sponsorer fået etableret et akut beredskab, hvis nogen skulle få et hjertetilfælde på Aarø. Man har nu en såkaldt “hjertestarter” og en genoplivningskuffert placeret i regi af brandvæsenet, som ved hurtig indsats vil kunne redde menneskeliv.

Beredskabet består i at der altid er to personer på øen, som har en mobiltelefon som bliver adviseret direkte fra  vagtcentralen, når der fra øen kaldes 112, og alarmen af såkaldt kategori 1 eller 2, og på denne måde vil man hurtigt kunne rykke ud inden en ambulance når frem.

Aarø Brandværn

Aarø Brandværn består af 9 mand:

  • 1 brandfoged
  • 4 røgdykkere plus 1 røgdykker under uddannelse
  • 3 brandmænd