Menighedsrådet for Øsby og Aarø kirker arrangerer sogneaften tirsdag den 1. februar 2022 kl. 19.00 i Aarøhus.

Arrangementet er for alle i Øsby sogn.

Som aftenens foredragsholder kommer tidligere transportminister og viceskoleinspektør Hans Chr. Schmidt.

Der er som altid kaffebord! Entre kr. 40,-