BORGERBUDGETTERING 2020 I CORONATID

Årets procedure for at finde projekter som kan støttes af borger budgetteringen er i år ændret. Der er igen afsat kr. 50.000 til projekter på Aarø.

Alle på Aarø kan selv finde frem til ideer og selv lave en projektbeskrivelse, samt finde andre at samarbejde med om projektet. Ideer og projektbeskrivelse afleveres i postkassen ved formanden Aarø 215 eller på mail til hansen.bentogconnie@gmail.com senest 1. juli. Husk af sætte navn på projektansvarlig!

Derefter er det beboerforeningens bestyrelse som træffer beslutning om hvordan midlerne skal fordeles. De udvalgte projekter beskrives og indsendes af formanden for beboerforeningen i august måned.