Aarø Logo

Aarø
Aarø
Aarø
Aarø
Aarø
Aarø

Aarøs historie

Her har vi prøvet at samle lidt som både fortæller om Årø i dag, men også lidt tilbage i tiden.

Forsamlingshus:

I 1941fik Aarø et forsamlingshus. Den 27.april 1941blev der afholdt stiftende generalforsamling i andelsselskabet Aarøhus, med 75 fremmødte. Den 15. juni samme år blev grundstenen nedlagt til forsamlingshuset. Den første sten blev indmuret af formanden, skipper Peter Nielsen på foreningens vegne og indlagde et indkapslet dokument, i det nordligvestlige hjørne, som fortalte om Aarøhus´ tilblivelse. Den 28. december 1941, blev det indviet under navnet, AARØHUS. Huset er blevet en kendsgerning, fordi den danske befolkning på Aarø følte trang til et sted, hvor de kunne samles for at dyrke dansk tale, sang og idræt. Men det rejstes også som et svar på den tyske privatskole, der blev rejst på Aarø.

Mindesten over amerikanske soldater:

I haven ved forsamlingshuset findes der en mindesten, som er rejst i anledning af, at et amerikansk fly, den 21. juni 1944, blev skudt ned, syd for Aarø, af en tysk Messerschmidt. Alle ombordværende blev dræbt undtagen to. Den ene blev samlet op i sundet at det tyske krigsskib "Ruth". Den anden nåede at springe ud i faldskærm og landede på en mark på sydøst siden af Aarø. En øbo, Marius Duus, havde været i Australien, (kunne tale engelsk), han havde mulighed for at snakke med ham, inden tyskerne afhentede ham. Soldaten har siden besøgt øen.

Stenen er blevet rejst af ? i ? efter at man i 1948 fik en henvendelse fra Øsby Sogns Danske Samfund.

Bestyrelsen efterkom ønsket og påtog sig opgaven, at vedligeholde det lille anlæg, som skulle anlægges omkring mindestenen med navnene på de amerikanske flyvere.

Det gamle bageri "Birkebo":

Øen har engang haft sit eget bageri. Bageriet er stoppet sidst i 1960erne. Men det fungerede som bageriudsalg frem til 1985. Huset er blevet købt af en privat person og nu er der indrettet et sommerhus/overnatningssted for grupper. Der er 22 senge.

Fiskeri/ Havnen:

Der har altid eksisteret fiskeri som erhverv på Aarø. Ifølge Fiskeriårbogen fra 1980,var der 8 hjemmehørende fiskekuttere på Aarø. De små både, jollerne, var ikke registrerede, men der var en del af dem også.

I 1905 var der 26 personer der beskæftigede sig med fiskeri, i 1969 var der 32 personer der beskæftigede sig med fiskeriet og i dag er der 4 aktive fiskekutter med 6 personer i alt, hjemmehørende på øen, som erhverver sig med fiskeriet og ca. 10 joller bruges af hobbyfiskere.

Havnen er ændret meget i årenes løb. Fra kun at have haft en træbro, som eneste anløb omkring 1900 tallet, kom der senere en betonbro, senere endnu en marina og i 1999 fik øen en ny færge, nyt færgeleje og ny tilkørsel til færgen.

På stejlepladserne kan endnu ses rester af de gamle tjæregryder, hvor fiskerne tjærede deres garn. Garnene var lavet af bomuld og ikke særlig holdbar i saltvandet. Tjæren forstærkede dem.

Aarø fyr:

Aarø fyr er opført i 1905 af de tyske myndigheder. I perioden 1864-1920 er endvidere Ballebro – Gammel Pøl – Kegnæs – Lågemade – Nordborg – Rinkenæs – Skodsbøl – Taksensand – Traneodde og Aarøsund fyr opført.

Fyret er et 13 m højt jerntårn. Ved overdragelsen i 1920 var fyret forsynet med spritbrænder. I 1921 blev det forandret til et acetonegasfyr og til fyrkarakter med formørkelser.

Aarø fyr

Højvande 1872:

Den 13. november 1872 var der stormflod og vandstanden nåede op på 3,5 m over normal i Lillebælt.

Der står i dag en mindesten på diget ved "Æ bøes" som viser hvor højt vandet stod. Herefter blev øens diger forhøjet og forstærket.

Gårdene på Årø:

Slægtsgård på Aarø

I matriklen af 1789 eksisterede der 7 gårde og 15 husmandssteder. I 1905 var der ifølge Andreas Müller kun 5 gårde. I 1978 angives der at være 15 selvstændige landmænd på Aarø, heraf 5 gårdejere, 3 landmænd og 7 husmænd.

Efter genforeningen i 1920 har store dele af øen været ejet af staten og i perioden umiddelbart efter 1920 blev der oprettet 17 selvstændige husmandsbrug. Til minde om denne hændelse rejstes der en mindesten på vejen mellem skolen og mejeriet.

 Indskriften på stenens nordside lyder:

"Rejst
da
jorderne

Aarø 1932
i omfang gjordes mindre,
i tal gjordes større
da vejene blev længere,
blev bredere
og tørre."

Indskriften på stenens sydside lyder:

Her jeg staar mens tiden gaar
vinter, sommer, høst og vaar
tusindvis af mine frænder
lagde øde travle hænder
brød for sten det gav i eje
stenlagt grund til nye veje.
Her jeg staar mens aande aar
over landets slægter gaar.
her jeg staar mens haabet grønnes
staar naar tro på fremtid lønnes
staar naar retsinds id skal krones
folkehadets sky fortones.

Skolen:

På øen var der en skole indtil 1985, hvor den blev nedlagt. Øboerne kæmpede ellers for at beholde skolen, da man ikke var begejstret for at skulle sende de mindre børn af sted med færgen, og videre til Øsby. Der blev allerede den 7. september 1981 holdt afstemning om hvorvidt skolen skulle bevares. Der var en stemmeprocent på 73,1 %. Der var 125 stemmer for, at skolen skulle bevares og 2 stemmer imod. 1 stemme var blank. Den store stemmeprocent for skolen, gjorde ikke indtryk på udvalgene i Haderslev kommune og der blev ikke lyttet til øboerne. Man lavede i kommunen en pædagogisk vurdering og mente at det ikke var til gavn for børnene med så lille et elevtal. Der kan oplyses at børnene fra Aarø, var længere fremme i pensum end børnene i Øsby skole. Skolen blev nedlagt den 1. august 1985, da det på det tidspunkt kun var en elev der skulle begynde i skolen. Skolen fungerede så som bibliotek frem til 1989.

I dag bruges skolen som lejrskole med plads til 30 børn, af skoler i Haderslev kommune.

Du kan læse mere om skolens historie på www.stenboye.dk/aaroe/

Storbranden i 1915:

I 1915 var der en stor brand på Aarø og det medførte at husene i en hel gade brændte ned til grunden. Det eneste brandmateriel der fandtes i og omkring husene var en spand, en branddasker og en stige. Ilden opstod, på et halmloft, da to 8-årige knægte, Erik Sørensen og Jørgen Jepsen, ville lave spejlæg på et lille legetøjskomfur. Da de tændte op gik der ild i både halmen og laden.

9 huse/lader brændte ned til grundstenen, en hel gade på øen forsvandt, men er senere opført igen.

 Aarø Branden

Isvinter/Rævejagt:

Der har i årenes løb været isvintre, hvor sundet har været frosset til. I vinteren, februar 1996, frøs sundet igen til og ved denne lejlighed var der er par ræve som krydsede isen til Aarø. De kom til et godt spisekammer, da Aarø på det tidspunkt havde et rigt fugleliv. Man har siden afholdt årlige rævejagter, men det er ikke lykkedes at udrydde mikkel endnu. De ca. 100 jæger, der hvert år samles, har dog en fornøjelig dag ud af jagten, der altid slutter af i forsamlingshuset med gule ærter og kortspil.

 

Kalender oversigt

Gudstjeneste Aarø Kirke Søn. d. 05. Apr, 2020 Kl. 08:45 - 10:00
Gudstjeneste Aarø Kirke Fre. d. 10. Apr, 2020 Kl. 10:45 - 12:00
Gudstjeneste Søn. d. 12. Apr, 2020 Kl. 08:45 - 10:00

© 2014 - Aarø Beboerforening | Webmaster  E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.